ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Για την παραγωγή των προϊόντων μας, συνεργαζόμαστε με εγκεκριμένους, πιστοποιημένους και κυρίως
Έλληνες προμηθευτές στηρίζοντας την ελληνική οικονομία. Όλες οι Α’ ύλες μας υπόκεινται διεξοδικούς
ελέγχους από το Τμήμα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων πριν την παραλαβή τους.

Επιπλέον, ελέγχονται ενδελεχώς και παρακολουθούνται τακτικά από τους επιθεωρητές μας
οι εγκαταστάσεις, τα οχήματα παράδοσης, τα πρότυπα υγιεινής και οι παραγωγικές διαδικασίες των
προμηθευτών που συνάπτουμε συνεργασίες.

ΠΕΛΑΤΕΣ

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στη λίστα των πελατών μας, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας μας,
μπορείτε να αναγνωρίσετε τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας καθώς
και εκπαιδευτικά & νοσηλευτικά ιδρύματα που μας εμπιστεύονται καθημερινά για τη σίτιση των
υπαλλήλων, μαθητών - σπουδαστών και ασθενών τους.

client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας!