ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 22000

Παραγωγή γευμάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, διάθεση γευμάτων, παροχή επισιτιστικών υπηρεσιών και διαχείριση επισιτιστικών τμημάτων στο χώρο του πελάτη

ISO 9001

Παραγωγή γευμάτων και διαχείριση συστήματος διανομής για επισιτιστικές υπηρεσίες

ISO 14001

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ISO 37001

Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

ISO/IEC 27001

Πιστοποίηση στο σύστημα ασφάλειας πληροφοριών

HALAL

Πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού κέντρου πιστοποίησης HALAL - Πιστοποιητικό HALAL

OHSAS 18001

Πιστοποίηση στο σύστημα ασφάλειας προσωπικού στον εργασιακό χώρο

ECOVADIS

Πιστοποίηση που αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη

FSCC 22000

Πρότυπο το οποίο αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας!