ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Την επένδυση στο προσωπικό μας τη θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία, με αποτέλεσμα τον ετήσιο πολλαπλασιασμό του δυναμικού της. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 1285 άτομα μεριμνώντας καθημερινά για:

Τη δημιουργία ενός ευχάριστου και δυναμικά εξελισσόμενου εργασιακού περιβάλλοντος


Τη δημιουργική σκέψη με γνώμονα το όραμα και τους στόχους της εταιρείας

Την καθημερινή εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των επιπέδων σε όλο το φάσμα των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών σίτισης

Την υγεία, την ασφάλεια των εργαζομένων και τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας!