ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
(Ε.Κ.Ε.)

Η Γευσήνoυς εφαρμόζει πρακτικές με γνώμονα την διαρκή δέσμευση της εταιρείας μας για ηθική συμπεριφορά και συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του ανθρώπινου δυναμικού της όσο και των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα.

Με έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, η Γευσήνους μέσα από πρωτοβουλίες, λύσεις και πράξεις ευθύνης στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων.


Απασχόληση και ανάπτυξη με ίσες ευκαιρίες και ισότιμη αντιμετώπιση και δικαιώματα


Άριστες συνθήκες εργασίας


Μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια


Διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής


Ενίσχυση ομαδικών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ‘Ομάδα ποδοσφαίρου Γευσήνους’ (κάτοχος Πρωταθλημάτων Hellenic Organization for Company, Sport & Health και Business Champions League)


Εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης με ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας και ύδατος με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα.

Ανακύκλωση πλαστικών, μεταλλικών και χάρτινων υλικών


Διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων της Μονάδας Παραγωγής


Ανανέωση του στόλου των φορτηγών για ελαχιστοποίηση της εκπομπής ρίπων διοξειδίου του άνθρακα


Χρήση φυσικού αερίου για μείωση εκπομπών ρίπων


Φωτισμός με αισθητήρες κίνησης


Καθαρισμός Μονάδας Παραγωγής με σύστημα ελέγχου κατανάλωσης νερού


Ποιότητα και ασφάλεια προσφερόμενων προϊόντων
και υπηρεσιών


Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς


Ανθρωπιστική συνείδηση της γευσήνους μέσα από ενέργειες συνειδητές, ανιδιοτελείς με αίσθημα συλλογικότητας και αλληλεγγύης σε πολλούς ΜΚΟ.


Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας
Το Χαμόγελο του Παιδιού
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Μπορούμε
Παιδικά Χωριά SOS
Παιδιά της γης

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας!