Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μια νέα και πολύ σημαντική συνεργασία ξεκινάει για εμάς στη Θεσσαλονίκη!
Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου φροντίζουμε για τη σίτιση 6.000 φοιτητών παρέχοντας το καθημερινό γεύμα τους. Η ημέρα ξεκινάει με το πρωινό και τελειώνει με το δείπνο.