Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στις 20 Απριλίου θα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για τη σίτιση των φοιτητών αλλά και καθηγητών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Τα σημεία αυτά περιλαμβάνουν το κτίριο στην Περιοχή του Ζωγράφου- Πολυτεχνειούπολη αλλά και στο συγκρότημα της Πατησίων.