Θέσεις Εργασίας

Η φιλοσοφία της Γευσήνους ΑΒΕΕ εστιάζεται στο προσωπικό και έχει σαν στόχο της τη συνολική υποστήριξη του. Έχοντας ως αρχή την αυστηρή επιλογή του προσωπικού με το οποίο στελεχώνουμε τα υποκαταστήματα μας, θεωρούμε όλους τους εργαζομένους στην εταιρία, αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχημένης πορείας μας και επενδύουμε σε αυτό εκπαιδεύοντας το σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους.

Πιο συγκεκριμένα προσφέρουμε:

  • Ικανοποιητικό Πακέτο Αποδοχών
  • Ασφάλιση
  • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
  • Συνεχή 5νθήμερη εργασία (εκτός Σαββατοκύριακου)
  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Η Γευσήνους ΑΒΕΕ ζητά να καλύψει τις παρακάτω κενές θέσεις εργασίας:

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας παρακαλούμε αποστείλετε ένα email με το βιογραφικό σας στο hr@gefsinus.gr

get acrobat reader
Για να μπορέσετε να δείτε τα αρχεία .pdf, πρέπει να έχετε εγκατεστημένη
την εφαρμογή Adobe Acrobat Reader. Πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο
για να την κατεβάσετε δωρεάν.