Ισολογισμοί-Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός Γευσήνους ΑΒΕΕ για το έτος 2016

Ισολογισμός Γευσήνους ΑΒΕΕ για το έτος 2015

Ισολογισμός Γευσήνους ΑΒΕΕ για το έτος 2014

Ισολογισμός Γευσήνους Ενοποιημένος  για το έτος 2014

Ισολογισμός Γευσήνους ΑΒΕΕ για το έτος 2013

Οικονομικά Στοιχεία