Η εταιρεία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ιδρύθηκε το 1992 στo Ρέθυμνο.

 

Το 2007 εξαγόρασε την παγκοσμίως εδραιωμένη στο χώρο του catering SODEXHO HELLAS και εγκαταστάθηκε  στην Κάτω Κηφισιά, σε έκταση 2.500 m², όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα.

 

Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, η εταιρία απασχολεί σήμερα περισσότερους από 700 εργαζόμενους.